New Mappings

Làm đẹp thật dễ dàng và đơn giản

Điều khoản

Khi vào web của chúng tôi, khách hàng phải đảm bảo đủ 18 tuổi, hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp. Khách hàng đảm bảo có đầy đủ hành vi dân sự khi tham gia vào các giao dịch làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ giao dịch phát sinh trong trường hợp không tuân thủ điều kiện truy cập này.

Việc kết nối với Website của chúng tôi chỉ mang tính chất tạm thời, chúng tôi giữ quyền thu hồi hoặc sửa đổi đối với các nội dung mà chúng tôi cung cấp không cần thông báo trước. Khi quý khách hàng truy cập vào trang website của chúng tôi có nghĩa là quý khách đồng ý với các điều khoản này.

Chúng tôi có thể hạn chế quyền truy cập vào một số phần của Website hoặc toàn bộ Website của chúng tôi đối với người viếng thăm hoặc cho cả người dùng đã đăng ký với chúng tôi.

Khách hàng phải tự chịu trách nhiệm nếu không thực hiện tất cả các bước cần thiết để truy cập vào Website của chúng tôi. Bạn cũng phải đảm bảo rằng tất cả những người truy cập Website của Chúng tôi thông qua kết nối internet của bạn đều biết các điều khoản này và phải tuân thủ chúng.

NỘI DUNG BỊ CẤM
Việc sử dụng Website của khách hàng chỉ được thực hiện nhằm mục đích hợp pháp, không được thực hiện nhằm mục đích hoặc theo các cách thức như sau:

Bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật, quy định của pháp luật Việt Nam hoặc Luật pháp quốc tế;
Để gửi, nhận, tải lên, tải xuống, sử dụng hoặc tái sử dụng bất kỳ tài liệu nào mà không tuân thủ các tiêu chuẩn hoặc cố ý làm sai lệch các thông tin của chúng tôi;
Để truyền tải hoặc thực hiện việc mua bán tài liệu, hoạt động quảng cáo không được yêu cầu hoặc trái phép, các hoạt động khuyến mãi hoặc bất kỳ các hình thức chào mời khác.
Để truyền tải bất kỳ dữ liệu nào, gửi hoặc tải lên bất kỳ tài liệu nào có chứa virus, Trojan, bom thời gian, trình ghi lại phím tắt, phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo hoặc bất kỳ chương trình độc hại khác hoặc mã máy tính tương tự được thiết kế để gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng nào.
Khách hàng cũng đồng ý rằng:

Không sao chép, chia sẻ hoặc bán, nhượng lại bất kỳ phần nào Website của chúng tôi trái với các điều khoản sử dụng này.
Không được truy cập hoặc cố gắng truy cập nằm ngoài thẩm quyền, gây trở ngại, gây tổn hại hoặc gây rối đến bất kỳ phần nào của Website, đến các thiết bị hoặc mạng mà Website chưa có, đến các phần mềm được sử dụng trong việc cung cấp của trang web, đến bất kỳ thiết bị hoặc mạng lưới hoặc phần mềm được sở hữu hoặc sử dụng bởi bên thứ ba.